در اینجا به بررسی هشت آسيب متداول در میان دوندگان می پردازیم:

 

 1. سندرم درد پاتلوفمورال (Patellofemoral pain syndrome) 

 سندرم درد پاتلوفمورال كه به سندرم زانوی دونده نيز شناخته می شود به درد در جلوی زانو و اطراف کشکک اطلاق می گردد که يك آسيب بسيار شایع در دوندگان است.

 

علايم :

درد و احساس ناراحتی در زير كشكک زانو حين و يا بعد از دويدن های طولانی، سرپايينی يا پله، اسكوات و نشستن های طولانی.

 

عواملی كه ممكن است منجر به اين درد شوند:

آموزش و تمرين نامناسب و طی كردن مكرر مسافت های زياد با سرعت و شدت بالا بدون ريكاوری مناسب، عدم تعادل عضلات، بيومكانيك دويدن و محدوديت های حركتی.

متوسط زمان برای ريكاوری اين آسيب 2-3 ماه است.

 

 2. سندرم آی تی بند ( Iliotibial Band Syndrome )

 IT Band   يا ايليوتبيتال در امتداد قسمت بيرونی پا از ناحیه زير باسن تا زانو ادامه دارد.

 

علايم : 

درد موضعی در قسمت جانبی زانو زمانی كه زانو در حين دويدن خم و راست می شود، مخصوصا زمانی كه در سراشيبی با سرعت می دويد و يا پله ها را پايين می آييد.

 

عواملی كه ممكن است منجر به اين درد شوند:

افزايش ناگهانی مسافت دويدن، دويدن بيش از حد در سراشيبی، عدم تعادل عضلات، بيومكانيك دويدن.

متوسط زمان برای ريكاوری اين آسيب 2-3 ماه است.

 

 

3. سندرم فشار داخلی تیبیا ( Medial Tibial stress syndrome )

" شين اسپلينت "  (Shin Splints)  واكنش استرسی استخوان پا  و عضلات اطراف استخوان به تمرین است.

 

علايم :

دردی پراكنده و مداوم در سراسر قسمت ساق پا در حين دويدن. 

 

عواملی كه ممكن است منجر به اين درد شوند:

افزايش ناگهانی مسافت دويدن، شدت یا تعداد دفعات تمرین ، تكرار مكرر تمرينات سربالايی يا تغييرات ناگهانی در سطح دویدن، عدم تعادل عضلات، بيومكانيك دويدن، دريافت ناكافی كلسيم.

 

 

4. تاندینوپاتی آشیل (Achilles Tendinopathy)

دو عضله ساق پا به هم نزديك مي شوند و تاندون آشيل را شكل می دهند. اين تاندون قوی ترين و ضخيم ترين تاندون در كل بدن است.

 

علايم :

درد و ورم تاندون آشيل حين و بعد از دويدن.

 

عواملی كه ممكن است منجر به اين درد شوند:

افزايش ناگهانی مسافت و يا شدت دویدن، سرعت بيش از اندازه و تمرينات سر بالايی، عدم تعادل عضلات و محدوديت های حركتی.

متوسط زمان برای ريكاوری اين آسيب 2-3 ماه است.

 

 

 5. آسيب های همسترينگ ( Hamstring Injuries )

 گرفتگی همسترينگ دردی است عميق و متمركز دقيقا زير باسن كه بعد از دويدن، تمرين اسكوات و نشستن های طولانی مدت افزايش می يابد.

در مقابل كشيدگی همسترينگ شروع ناگهاني و حاد درد در قسمت پشت ران در دويدن های سرعتی است، گاهی اوقات با يك صدای قابل شنيدن همراه است  و در نهايت منجر به كبودی می شود.

 

عواملی كه ممكن است منجر به اين درد شوند:

تمرينات سرعتی افراطی، دويدن در سربالایی، عدم تعادل عضلات، محدوديت در انعطاف و يا انعطاف بيش از اندازه و اختلال عملكرد در حرکت یا هماهنگی بدن.

زمان ريكاوری بستگی به نوع و شدت آسيب دارد.

 

 

6. فاشیا پلانتار ( Plantar Fasciitis )

التهاب فاشیا پلانتار التهاب رباطی است که پاشنه پا را به انگشتان متصل می کند.  این رباط در هنگام حرکت مدام کشیده و منقبض می شود.

 

علايم :

درد و احساس لرزش و حساسیت در پاشنه و یا قوس کف پا كه معمولا در اولين قدم های صبح پس از بیدار شدن و يا در دويدن های طولانی مدت بیشترین درد را دارد.

 

عواملی كه ممكن است منجر به اين درد شوند:

افزايش ناگهانی مسافت دويدن، ساختار آناتوميك، كفش نامناسب، عدم تعادل عضلات، بيومكانيك دويدن.

متوسط زمان برای ريكاوری اين آسيب 1-3 ماه است.

 

 

 

 7. تاندينوپاتی گلوتيال ( Gluteal Tendinopathy )

 اين آسيب همچنين به عنوان بورسيت تروخانتری (Trochanteric Bursitis)  نيز معرفی می شود.

( بورسیت تروخانتری، التهاب بورسا (کیسه پر از مایع در نزدیکی مفصل) در قسمتی از باسن است که trochanter نامیده می شود. هنگامی که بورسا تحریک یا ملتهب می شود ، باعث ایجاد درد در لگن می شود. )

 

علايم :

احساس درد عميق در قسمت جانبی باسن در زمان بالا رفتن از پله ها، ايستادن و دويدن، حساسیت هنگام لمس و همچنين احساس ناراحتی هنگام دراز کشیدن به پهلو.

 

 عواملی كه ممكن است منجر به اين درد شوند:

افزايش ناگهانی مسافت، شدت و تكرار دويدن، عدم تعادل عضلات، بيومكانيك دويدن.

متوسط زمان براي ريكاوری اين آسيب 2-3 ماه است.

 

 

 8. استرس فركچر ( Stress Fractures )

 دونده ها اغلب در نواحی شين اسپلينت، كف و پاشنه پا دچار استرس فركچر می شوند.

 

علايم :

دردی متمركز و شديد كه هنگام دويدن افزايش می يابد، التهاب و احساس درد متمرکز به هنگام لمس ناحيه درد.

 

عواملی كه ممكن است منجر به اين درد شوند:

تمرين بيش از حد بدون ريكاوری مناسب، تغذيه نامناسب، تغيير ناگهانی در سطح و يا زمين تمرين، كفش نامناسب و بيومكانيك دويدن.

متوسط زمان برای ريكاوری اين آسيب 5/1-3 ماه است.

 

 

 

مترجم: سمیه مهاجری